שם פרטי:
שם משפחה:
תאריך הובלה:
כתובת הלקוח:
שמות הסבלים:
האם אתה מרוצה מלוח הזמנים לביצוע השירות?
מאד מרוצה לא מרוצה
האם לדעתך השירות מקצועי?
מאד מרוצה לא מרוצה
התייחסות העובדים לפניות טלפוניות - אדיבות?
מאד מרוצה לא מרוצה
חוויית ההובלה באופן כללי:
מאד מרוצה לא מרוצה
הערות:

לגלישה באתר בגרסת האינטרנט